THE BASIC PRINCIPLES OF هزینه ثبت برند

The Basic Principles Of هزینه ثبت برند

The Basic Principles Of هزینه ثبت برند

Blog Article

برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه وحق الثبت علامت پنج هزار ریال .

از این رو هزینه های تمبر و پست سفارشی و ... و یا هزینه اقامت و رفت و آمد در صورتیکه در تهران ساکن نباشید در این لیست هزینه ها دیده نشده است.

و کالاهایی که در آنها از علامت استفاده می شود آگهی نماید.

۱-به شما کمک می کنیم تا سند ثبتی برند خود را به صورت کامل ، که شامل ثبت لوگو و ثبت همزمان فارسی و لاتین کلمه می باشد به ثبت برسانید تا در آینده نیازی به هزینه مجدد برای تکمیل سند ثبتی خود نداشته باشید .

برای ثبت نشان تجاری (برند) چه مدارکی لازم است و چقدر زمان لازم است؟

_گروه خشکبار،ادویه،کنسروهای غیر گوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی،چای

ثبت برند موجب ایجاد تمایز بین محصولات مشابه می‌شود. مصرف کنندگان به وسیله آن محصول یا خدمات شما را انتخاب کرده. و از آن بهره می‌برند.

توضیح : سه پروانه یادشده دربندهای فوق الذكر دارای یك شماره مشترك بوده وفقط شماره صادره باهم تفاوت دارند .

قانونگذار به اداره ثبت و اشخاص ثالث ذينفع حق داده که چنانچه علامت مخالف مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد ، براساس مواد ۱۶ تا ۲۳

حال که به طور کامل با مفهوم برند آشنا شدید باید به این موضوع بپردازیم که چرا باید برند خود را ثبت کنید. در واقع لزوم ثبت برند چیست ؟

• مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری، کسب، جواز کارگاهی یا صنعتی)

۶-دریافت سند ثبت ، باعث می شود از رقبا متمایز شوید وکالا وخدمات شما انحصاری شود ومالکیت لوگو ونام تجاری به نام شما باشد.

قبلا کارت بازرگانی در قوانین اداره به عنوان جواز محسوب می شده است.

سازمان ثبت اختراعات و علامت تجاري پس از دریافت اظهارنامه ، نحوه تنظیم آن here را با مقررات تطبيق، و مراتب را در دفتر ثبت می کند سپس

Report this page